Total Pageviews

Thursday, June 30, 2011

For Em Ngô Quỳnh

Quỳnh em,

Ở VN là 1 tây rồi.  Chị đang nghĩ về em.  Chị nhớ em.  Chị wish em mạnh khỏe  và luôn mãi là em.  Dont change.  Có lẽ 3 năm tù có thể làm em thay đổi.  Ở ngoài nhiều người thay đổi lắm, em ơi.


Chị thèm nghe em nói chuyện với chị như hôm nào.
Chị của em,

Chị C.