Total Pageviews

Friday, October 14, 2011

Trò Lê Thị Công Nhân: Để Con Để Kinh Doanh "dân chủ"

Bà con không thấy thánh nữ sinh con là đấu tranh "hy sinh đến cùng" cho đồng bào thế sao? Dỉ nhiên con thánh nữ thì cần đầu tư kinh doanh càng sớm càng tốt còn con nít trẻ ai sinh ra cũng chỉ được thân nhân bạn bè biết thôi, còn có đứa bị bỏ rơi không ai màng đến, nhưng con thánh nữ LTCN thì bà con hải ngoại phải biết có trách nhiệm quà cáp vì đó là "thánh baby" mà!Trong cái xả hội thầy cô còn kinh doanh được, con dân chủ mồm này có khác ai đâu.  Nó không khác gì con CS.

DCL 

 PS.   Khi entry này ra thì thánh nữ mới đẻ (đấu tranh đến cùng, híc) được có vài tiếng thôi.  Đồng bào cho 1 tuần đi, thánh nữ về nhà rồi thì cũng sẽ báo tin cho bà con mừng để bà con có trách nhiệm nuôi con của thánh nữ chứ cái tên chòng vô dụng, quỵt nợ lấy tiền người ta không có khả năng nuôi con hay sao?  Nghe đâu thánh nữ khoe tên Ngô Duy Quyền làm một tháng cả ngàn dolla mà không biết xấu hổ còn móc túi đồng bào trong khi bao anh em khác chẳng đấu tranh vì tiền hay danh và bao nhiêu người chân chính họ âm thầm đấu tranh không như con dân chủ đánh võ mồm này.  Bà con tin DCL đi, không sớm thì muộn nó cũng tung tin con mới đẽ cho xem (đã tung tin khắp HN và với mấy chú bác thường bị nó múc túi đấy), tung tin "thánh baby" cho mà xem.  Nếu còn biết xấu hổ, anh em đọc entry này có nhỏ tai cho Lê Thị Công Nhân vô dụng biết thì mai ra nó không đem con nó đi đầu tư kinh tế khắp thế giới như mẹ nó, mụ Lệ, chớ cái ru của thánh nữ là không chừa lạm dụng bất cứ ai miểng sao thánh nữ nổi hơn người và hốt hơn tiền là được.