Total Pageviews

Monday, August 1, 2011

Anti Semitic Lê Thị Công Nhân 
Mời đồng bào nghe và đọc câu này từ miệng của FNA - Trần Dân Tiên - LTCN  thánh nữ dân chủ mồm - đạo sĩ nhé (không biết tiếng Việt dich Anti-Semitic ra sao nhỉ).

Câu Anti-Semitic duới đây của thánh chính trị gia - đạo sĩ - liệt nữ - anh thư đôla số một VN được trích từ bài pv của Dương Phục vào ngày 11 March, 2010.

"Tôi nói theo tinh thần của tôi là tôi thấy đúng là dưới mắt Chúa thì dù bạn có một ngàn tuổi thì bạn cũng là con nít thôi và cái dân Israel như một đám trẻ rất ư là ngớ ngẩn, đang tự do sung sướng vô chính phủ, chỉ biết sống vô lương tâm theo 10 điều răn của Chúa thì không thích mà cứ thích bắt chước những người khác mà vẽ một cái gông và đeo vào cổ.  Thế là dựng lên một ông vua và cả một chính quyền (cười khoái trí). "  LTCN

"I am speaking according to my belief and I know the truth is even if you are a thousand years old, in the eyes of God, you are still a kid and the Isrealites were like a gang of kids who were stupid and petulant, living in freedom and happiness, without conscience and without a governent according to God's 10 commandments, yet they didn't want it, but they only wanted to copy others, to ape others and created for themselves a yoke to be tied around their necks.  Thus they created for themselves a king and a government (laughs satisfyingly)." LTC

Thánh nữ tin vào xả hội vô chính phủ và chủ nghĩa CS - Marx mà.  Cô cũng từng nói câu như sao:
"Tôi nghĩ nó như là một cái vòng chu kỳ vậy, và đến một lúc nào đó khi mà xả hội có thể nói là cực kỳ phát triển và đạt được tự do đỉnh cao thì sẽ không còn nhà nước nữa. Tôi tin chắc vào điều đó. Lúc đó sẽ là tinh thần tự giác, tự nguyện và đa phần các kỷ luật sẽ dựa trên các cái kết luận khoa học, khoa học ở đây có thể là về y học về môi trường, về địa chất, v.v...để chúng ta tạo môi trường sống..." LTCN
It ai khoe là mình đọc hết quyển kinh thánh hay luôn khoe là mình là người được sinh ra bởi Chúa mmượn thân xác của cha me, là con cưng của Chúa như LTCN, nhưng ai cũng biết là dân tọc Do Thái, theo kinh thánh, là dân toc được Chúa chọn.  Đọc giả cứ thử thay thế khúc "cái dân Israel" với bất cứ tên của một dân tọc nào khắc, chẳng hạng như "cái dân Mỹ", "cái dân Anh", "Cái dân Ấn Độ", hay là "cái dân Việt Nam" thì bạn nghĩ sao về câu nói Anti Semitic ở trên của thánh nữ, đạo sĩ, liệt sĩ, dân chủ mồm Lê Thị Công Nhân -Trần Dân Tiên Này?  Chưa bao giờ tôi nghe một ông cha, một rabbi, một mục sư, một ông thầy tu nào nói một câu nói như thế này.  Tôi đã từng biết, và nghe những linh muc Jesuit trên khấp thế giới từ nhiều quốc gia , có ngài đã và đang làm việc tại Vatican và tôi cũng đã từng nghe live Pope John Pall II tại St Peter's Basillica tại Rome, nhưng tôi chưa nghe ai nói một câu như thánh nữ LTCN.  Tôi nghĩ những Bible scholars hay một ai cho mình là người có đạo Kito giáo hay bất cứ đạo nào cũng không thể dám nói câu nói này.  Đúng là lộng ngôn viên của đảng Thăng Tiến.


DCL