Total Pageviews

Friday, May 27, 2011

Audoi Leak - LTCN dung ten gia nhu Tran Dan Tien - Bach Ngoc Duong

Xin mội người nghe audio này.  Đây là tiếng nói của Bạch Ngọc Duong, nguòi bạn của LTCN.  Voi su ung ho cua anh em, toi xin dua ra tat ca ra anh sang cho đồng bào đừng ùa theo những kẻ " dân chủ mồm " để rồi lòng tin cua mình bị lừa gạt.  Chúng ta tốn quá nhiều thì giờ, tiên của va đức tin vào những kẻ " dân chủ mồm " nay quá rồi.

Chính tối hôm qua, Bạch Ngoc Dương con nhắc tôi la phải đưa hết ra ánh sáng không thoi bao nhiêu đồng bào con sẽ bị lừa nữa. 


http://www.zshare.net/audio/86847158ba9aaeb8/