Total Pageviews

Friday, May 27, 2011

Con Người Vô Liêm Sĩ - Ngô Duy Quyền, Chồng LTCN - 2


Ảnh chụp trên Fansipan của Pham & Associates.  NDQ đứng bên trái cầm biểu ngử của P&A
Yahoo ID checker  http://detectinvisible.com/ Chính 2 yahoo ID này đã thàn lập blogs dưới đâyhttp://hi5.com/friend/p25052839--Quyenngo_Duy--html

http://hi5.com/friend/p44947225--Nguyen_Duy--htmlhttp://hi5.com/friend/p44947225--Nguyen_Duy--html

NDQ ( dùng tuổi giả tên giả là Duy Nguyễn ) sử dụng laptop người yêu tặng để lên mạng tìm gái.  Thật là một kẻ vô liêm sĩ.